Zprostředkování práce, stavební a správa pohledávek

 

Základy podnikání – Tisová (u Vysokého Mýta,Pardubický kraj)

 

Rekvalifikační kurz je určen všem, kteří si chtějí založit živnost, začít podnikat a neví, jak na to. V rámci výuky budete připraveni na začátky vlastní podnikatelské činnosti včetně vytvoření vlastního business plánu. Vyučujícími jsou pouze odborníci z podnikatelské sféry.

 

Účastněte se rekvalifikačního kurzu a začněte bez obav podnikat!

 

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat znalosti z oblasti administrativy, právních procesů, z daňových, účetních, marketingových a ekonomických oblastí a organizační informace pro vlastní podnikatelskou činnost. Je vhodný také pro ty, kteří již podnikají a chtějí rozšířit své dosavadní vědomosti.

 

Profil absolventa: Absolvent rekvalifikačního kurzu je schopen samostatně a rychle zahájit podnikatelskou činnost. Pokud již podniká, rozšíří si své znalosti a zkušenosti z podnikatelského prostředí o důležité právní, daňové, účetní, marketingové, ekonomické a organizační informace. Jednoduše, přehledně a uceleně. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu umí nejen založit, ale i efektivně vést vlastní, malou firmu. Absolvent toho kurzu zná základy podnikatelské činnosti, orientuje se v daňové a účetní problematice, obchodu, managementu a marketingu. Absolvent umí zpracovat vlastní podnikatelský záměr. Absolvent ví, kde a jak si opatřit finance k nastartování svého podnikání. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu chce začít podnikat. Absolvent totiž ví, jak na to a neobává se toho. Protože při výuce lektoři kladli důraz především na svou dlouholetou praxi v podnikatelské sféře.

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, účetnictví, personalistiky a ekonomiky, které mají absolventi kurzu Základy podnikání za zvýhodněnou cenu! 

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

Zahájení Ukončení Výukové dny Cena
23.01.2021 27.03.2021 So a Ne (08:30-15:30) 10000 Kč

 

Obsahová náplň

1. Legislativa

 • orientace v zákonech

2. Základy finanční gramotnosti

 • principy tržního hospodářství, ceny, inflace, finanční produkty, práva spotřebitele

3. Daňový systém v ČR

 • daňová soustava ČR, správa daní, daň z příjmů PO a FO, DPH, spotřební daně, sociální pojištění

4. Podnikatelský plán

 • náležitosti podnikatelského záměru, tvorba podnikatelského plánu

5. Živnost

 • zřízení ŽO, podmínky, práva a povinnosti, podmínky provozování, registrace

6. Zdroje financování

 • financování, portál MPSV, úvěr, dotace

7. Základy marketingu

 • marketingový výzkum, marketingový mix, reklama, marketingové strategie

8. Základy účetnictví

 • účetnictví a daňová evidence, peněžní deníky, účetní a daňové doklady, evidence příjmů a výdajů, majetku a závazků, vedení skladové evidence, inventarizace, archivace

9. Daňové minimum

 • uznatelné a neuznatelné náklady, daňová optimalizace, DPH, zákonná povinnost, náležitosti daňových dokladů

10. Základy mzdového účetnictví

 • mzdy, OSSZ, FÚ, DPP, DPČ, pracovní smlouva, personální minimum, BOZP a PO

11. Základy obchodování

 • právní minimum pro OSVČ, dodavatelsko-odběratelské vztahy, objednávka, dodací list, reklamace
Uplatnění

vlastní podnikatelská činnost, podnikatel, OSVČ, vedení společnosti

Místo konání

Tisová (u Vysokého Mýta, Pardubický kraj)

Vstupní předpoklady

středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita), 18 let v den zkoušky

Výstupní doklad

Celostátně platné osvědčení s názvem: „Základy podnikání“

Rozsah

120 vyučovacích hodin + závěrečná zkouška

Akreditace

MSMT-6208/2019-1/85

Partner vzdělání: http://www.vsostrava.com/o-nas